expertum GmbH

Elektriker (m/w/d) / Elektryk

expertum GmbH

Berlin
Ingenieurberufe, Techniker
Vollzeit

Elektriker (m/w/d) / Elektryk Aus der Industrie. Für die Industrie. Unser Leitbild fußt auf unserer umfassenden Erfahrung im europäischen Arbeitsmarkt. Nicht nur deshalb vertrauen namhafte und zukunftsstarke Industrieunternehmen seit über 35 Jahren Jahren auf die Lösungen der expertum Gruppe an über 45 Standorten in Deutschland, Österreich und Belgien. Wir wollen den Personaldienstleistungssektor revolutionieren und als Vermittler zwischen den Welten zusammenbringen, was zusammen gehört qualifizierte Kandidaten und attraktive Jobs bei wertschätzenden Kunden. TWOJE MIEJSCE PRACY Szukasz pracy jako Elektryk z wynagrodzeniem do 4000€ brutto? Expertum to niemiecka firma, która pomaga wykwalifikowanym Elektrykom z Polski w podj?ciu wspólpracy z renomowanymi firmami z bran?y elektrycznej w Berlinie. A dzi?ki naszemu wsparciu b?dziesz mie? mo?liwo?? na podj?cie pracy, równie? bezpo?rednio u naszego klienta na czas nieokre?lony. Ju? teraz skontaktuj si? z nami, aby uzyska? wi?cej informacji! TWOJE OBOWI?ZKI Przeprowadzasz przegl?dy, lokalizujesz ewentualne usterki oraz naprawiasz powsta?e awarie Wykonujesz prace instalacyjne i monta?owe w nowym i starym budownictwie Montujesz gniazdka, prze??czniki oraz o?wietlenie Instalujesz trasy, bezpieczniki i sieci kablowe TWÓJ PROFIL Posiadasz wykszta?ecenie zawodowe o kierunku elektrycznym lub podobnym Mile widziane, je?eli zdoby?e? ju? do?wiadczenie jako Elektryk Dodatkowo potrafisz dogada? si? komunikatywnie w j?zyku niemieckim Zalet? by?oby równie? posiadanie prawa jazdy GWARANTUJEMY Pewne, sta?e zatrudnienie u lidera w bran?y sanitarnej na czas nieokre?lony. Atrakcyjne, punktualne wynagrodzenie do 4000€ brutto. Dodatki do wy?ywienia i przejazdów oraz zorganizowane przez nas noclegi. Niemiecki pakiet socjalny , w tym ubezpieczenie zdrowotne i uprawnienia emerytalne. Punktualna wyp?ata wynagrodze? z mo?liwo?ci? zaliczek, p?atny urlop oraz dodatki wakacyjne i ?wi?teczne . Konsekwentne przestrzeganie bezpiecze?stwa i higieny pracy we wszystkich aspektach oraz wysokiej jako?ci, nowoczesna odzie? robocza i optymalne ?rodki ochrony osobistej. TWOJA APLIKACJA Je?eli szukasz solidnego pracodawcy z mo?liwo?cia rozwoju to naci?nij przycisk Online-Bewerbung, zostaw nam swoje dane kontaktowe, mile widziane równiez CV, a my skontaktujemy si? z Tob?! Mamy nadziej? ?e nied?ugo si? poznamy oraz cieszymy si? na to, aby mie? Ci? w naszym zespole!

Pixel internal